Regulamin

Informacje

WCZEŚNIEJSZY REGULAMIN

Sklep internetowy www.egoistin.pl prowadzony jest przez firmę handlowo-usługową “NON PLUS ULTRA” Piotr Piela o numerze NIP: 969-111-77-31, REGON: 278063953, VAT EU PL: 969-111-77-31, numer rachunku bankowego: 11 1020 2401 0000 0102 0219 7267, z siedzibą w: 44-120 Bycina, ul. Szkolna 30.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.egoistin.pl
 2. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 3. Osoby dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym, to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).
 4. Produkty oferowane w Sklepie Internetowym to produkty fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. W przypadku zakupu przez Konsumenta termin gwarancji wynosi dwa lata od dnia, kiedy rzecz została Klientowi wydana, a w przypadku Klienta biznesowego – rok. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji Klient przedstawi dokument zakupu.
 5. Klienci przyjmują do wiadomości, że niektóre z oferowanych egzemplarzy obuwia były wcześniej przymierzane przez klientów w sklepie stacjonarnym w sprzedaży detalicznej prowadzonych przez firmę F.H.U „Non Plus Ultra”. Powyższe powoduje, iż rzeczy mogą nosić jedynie ślady przymierzania.
 6. Ceny znajdujące się na stronie sklepu przy oferowanych produktach są cenami brutto i zawierają 23% podatek VAT, chyba że zaznaczono inaczej. Ceny podawane są w złotych polskich. Nie zawierają one informacji na temat kosztów przesyłki.
 7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu.
 8. Korzystanie ze sklepu internetowego www.egoistin.pl oraz dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją w całości poniższego Regulaminu oraz Polityki Prywatności.

II. REJESTRACJA I LOGOWANIE

 1. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie jest rejestracja (utworzenie) konta użytkownika. Rejestracja ma na celu uzyskanie przez sprzedawcę danych niezbędnych do zrealizowania umowy, usprawnienie komunikacji z Klientem podczas procedury realizacji zamówienia oraz ułatwienie i skrócenie czasu składania ewentualnych kolejnych zamówień.
 2. Rejestracja (utworzenie konta w sklepie) jest w pełni darmowa oraz dobrowolna.
 3. Aby utworzyć konto należy wypełnić formularz rejestracyjny podając następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres dostawy towarów oraz ustalić własne hasło do logowania.
 4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 5. Zgodne z ww. ustawą, Klienci mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Po zalogowaniu Klient posiada w każdej chwili wgląd w swoje dane oraz posiada możliwość ich zmiany korzystając z zakładki “Moje Konto”.
 6. Klient wysyłając formularz rejestracyjny tym samym oświadcza, że zapoznał się i zaakceptował poniższy Regulamin oraz wyraża zgodę na przetwarzanie przez sklep danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówień.
 7. Po dokonaniu rejestracji Klient może zalogować się do sklepu internetowego www.egoistin.pl przy pomocy podanych w trakcie rejestracji adresu e-mail oraz hasła.

III. PROCEDURA SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

 1. W sklepie można składać zamówienia 24 godziny na dobę korzystając z adresu www.egoistin.pl
 2. Klient kompletuje zamówienie przeglądając produkty znajdujące się w sklepie i wybierając opcję “Dodaj do koszyka” na stronie produktu. W momencie gotowości do złożenia zamówienia należy skorzystać z linku “Złóż zamówienie” znajdującego się na stronie Koszyka.
 3. Przez cały czas trwania zakupów Klient ma możliwość przeglądania i edytowania zawartości swojego koszyka (dodawanie i usuwanie produktów oraz zmienianie ilości danego produktu w koszyku).
 4. W Koszyku (podsumowaniu zamówienia) znajdują się wybrane wcześniej przez Klienta produkty i informacja na temat całkowitej wartości zamówienia. Korzystając z przycisku “Złóż zamówienie” Klient wskazuje:
  • adres dostawy, na jaki mają być dostarczone wybrane wcześniej produkty
  • sposób dostawy
  • formę płatności

Dokonanie powyższych czynności oznacza złożenie zamówienia w sklepie. Na adres e-mail Klienta zostanie przesłana wiadomość zawierająca podsumowanie zamówienia i potwierdzająca przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy kupna-sprzedaży produktów objętych zamówieniem. Zamówienia złożone z opcją odbioru w butiku stacjonarnym (maksymalnie 5 produktów w zamówieniu) stanowią wyłącznie rezerwację produktów bez obowiązku zapłaty. Decyzję o kupnie wszystkich lub wybranych produktów z rezerwacji Klient podejmuje w sklepie stacjonarnym. Produkty zarezerwowane w sklepie internetowym, a kupione po obejrzeniu i przymierzeniu w sklepie stacjonarnym, uzyskują status umowy kupna-sprzedaży w sklepie stacjonarnym, tym samym tracą możliwość zwrotu na podstawie umowy kupna-sprzedaży na odległość.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Poprzez kliknięcie w ikonę „Złóż zamówienie” Klient akceptuje ofertę zgodnie z jej opisem i ceną oraz wyraża zgodę na realizację transakcji w sposób określony Regulaminem.
 2. Wiążąca dla Stron Transakcji jest cena widniejąca przy towarze w momencie złożenia zamówienia.
 3. Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań, aby opisy i zdjęcia umieszczonych w sklepie produktów były zgodne z rzeczywistością.
 4. Realizacja wszystkich zamówień wykonywana jest starannie, dokładnie i w odpowiednio możliwie najkrótszym terminie. Zamówienia będą przyjmowane do realizacji najpoźniej w terminie do 3 dni roboczych po złożeniu przez Klienta zamówienia.
 5. Sprzedający wraz z towarem wysyła dokument poświadczający zakup zgodnie z danymi podanymi w formularzu zakupu (paragon fiskalny lub, na żądanie, faktura VAT).
 6. W przypadku niemożliwości realizacji zamówienia Klienta spowodowanej brakiem którejkolwiek pozycji z zamówienia, Klient zostanie o tym fakcie niezwłocznie poinformowany. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę zamówienie zostanie zrealizowane bez brakujących pozycji. W innym przypadku, zamówienie nie zostanie zrealizowane i – gdy dokonano przedpłaty – całość otrzymanej kwoty zostanie zwrócona Klientowi.
 7. Zamówienia w sklepie nie będą realizowane w przypadku błędnie wypełnionego formularza zamówienia bądź w przypadku podania niekompletnych lub nieprawidłowych danych osobowych, w tym błędnego lub niekompletnego adresu dostawy towarów.

V. PŁATNOŚĆ I DOSTAWA

 1. Sklep internetowy www.egoistin.pl umożliwia dokonywanie płatności elektronicznych (za pomocą przelewu bankowego, karty płatniczej lub karty kredytowej) za zamówione produkty za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności oferowanego przez PayU S.A. ul. Marcelińska 90, 60-324 Poznań.
 2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. W przypadku wystąpienia “błędu płatności” zamówienie jest automatycznie anulowane.
 4. Klient ma prawo sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej lub listonosza czy przesyłka nie jest uszkodzona oraz czy dostarczony towar jest zgodny z zamówieniem.
 5. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich tj. GLS lub InPost.
  • Paczkomaty InPost – 14 PLN (przedpłata), 25 PLN (przesyłka pobraniowa),
  • Kurier GLS – 16 PLN (przedpłata), 25 PLN (przesyłka pobraniowa).
 6. Istnieje możliwość odbioru zarezerwowanego poprzez sklep internetowy towaru w sklepie stacjonarnym w Gliwicach, przy ul. Górnych Wałów 22. Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia na rezerwację produktów w przypadku nieodebrania towaru w terminie 24h od złożenia zamówienia. Produkty odbierane wraz z przymierzeniem w sklepie stacjonarnym są traktowane jako zakup stacjonarny, tym samym na zakupione w sklepie stacjonarnym produkty nie obowiązuje zwrotu towaru na podstawie umowy kupna-sprzedaży na odległość.

Wszystkie przesyłki GLS objęte są przez nas pełnym ubezpieczeniem.Przesyłki pocztowe można ubezpieczyć za dodatkową opłatą na życzenie klienta.

VI. WARUNKI REKLAMACJI TOWARÓW

 1. Reklamacje – zgłoszenie niezgodności zakupionego towaru z umową – będą rozpatrywane na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów w Rzeczpospolitej Polskiej. Reklamowane towary należy dostarczyć na adres prowadzenia działalności Sprzedającego
 2. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przysłanie reklamowanego towaru na adres firmy z dołączonym potwierdzeniem zakupu. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty dostarczenia towaru na adres firmy.
 3. W przypadku uznania reklamacji, towar zostanie wymieniony na nowy bądź – gdy to możliwe – naprawiony, a następnie odesłany na koszt sklepu na adres Klienta. W momencie, gdy reklamowanego towaru nie będzie można naprawić bądź wymienić na nowy, sklep zwróci Klientowi pieniądze na wskazany przez niego rachunek bankowy.

VII. WARUNKI ZWROTU TOWARÓW

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) kupujący, w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu (odstąpić od umowy kupna bez podania przyczyny) kupionego towaru.
 2. Zwracany towar powinien być kompletny i w stanie niezmienionym po jego otrzymaniu. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument zakupu. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. W przypadku zwrotu towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby firmy: Non Plus Ultra, ul. Szkolna 30, 44-120 Bycina.
 3. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z F.H.U. Non Plus Ultra w ramach sklepu internetowego „egoistin.pl” bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie (pobierz przykładowy wzór) na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: Non Plus Ultra ul. Szkolna 30, 44-120 Bycina. W razie odstąpienia od umowy – umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeżeli Klient dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.Z uwagi na charakter towaru, majtki, figi od bikini, jednoczęściowe stroje kąpielowe oraz skarpetki nie podlegają zwrotowi.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Zakładając konto w Sklepie Internetowym (dokonując rejestracji) Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez F.H.U. Non Plus Ultra Piotr Piela swoich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.
 2. Administratorem danych osobowych jest F.H.U. Non Plus Ultra Piotr Piela, ul.Szkolna 30, 44-120 Bycina, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.
 3. W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu płatności „PayU.pl” , która administruje dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.payu.pl dla systemu płatności „PayU.pl”.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 5. Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 2. W przypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zamian.